Mentorprogram

Az AURUM Mentorprogram célja a tehetséges magyar joghallgatók mentorálása, azaz személyre szabott tanácsokkal ellátása, szakmai fejlődésük elősegítése, karrierútjuk egyengetése tanácsok útján. Azaz a mentor egyfajta katalizátorként funkcionál a már meglévő tehetség kibontakozása során. Ennek során a mentor egy tanéven keresztül segítséget nyújt a tehetségígérettel rendelkező diák erős (valamint adott esetben gyenge) oldalának fejlesztésében, nem csak szakmai, hanem a személyiségének fejlődését is szem előtt tartva. A mentorált támogatást kap pályaképe kialakításában a mentora gyakorlati tanácsai által. A mentor és egyben a mentorprogram céljai széleskörűek lehetnek, így például segíthet a tehetség számára megfelelő légkör kialakításában is ahhoz, hogy tehetségét biztonságban, megfelelő ön- és jövőképpel együtt bontakoztathassa ki.

 

A mentorprogramban való részvétel ingyenes. Az Aurum Alapítvány szükség esetén támogatja a mentorált diákokat a Budapestre történő utazásban és a helyi közlekedésben.

 

Pályázati szempontok:

 • a tehetségígéretek és már megmutatkozott tehetségek megtalálása, azaz a tehetséges diákok azonosítása;

 • a jelentkező motiváltságának megállapítása;

 • a jelentkező érdeklődési körének, illetve annak releváns voltának megállapítása.

 

Pályázati feltételek:

 1. részletes szakmai önéletrajz;

 2. rövid esszé annak tárgyában, hogy miért érzi magát tehetségesebbnek a többieknél? (max. 500 szó);

 3. rövid esszé annak tárgyában, hogy milyen jogi terület, illetve jogi pálya érdekli és miért? (max. 500 szó).

 

Leadási határidő: 2022.június 15.

 

A pályázati anyagokat elektronikusan az 

iroda@aurumalapitvany.hu e-mail-címre kell megküldeni.

 

Perbeszédprogram

Az AURUM Perbeszédprogram célja a nemzetközi perbeszédversenyeken magyarországi egyetemet képviselő csapatok anyagi támogatása. Az Aurum Alapítvány a nemzetközi perbeszédversenyeket a jogászképzés kiemelkedően hatékony módszerének tartja, amelyben a tehetségek elméleti és gyakorlati képzést egyszerre megszerezve fejleszthetik magukat nemzetközi környezetben. A sikeres csapatok maguknak és egyetemüknek szerzett hírnéven túl ráadásul Magyarország hírnevét is öregbítik a nemzetközi jogászelit szemében is. 

A támogatást elnyert csapatok hazaérkezésük után szakmai élménybeszámolót tartanak az AURUM Jogászklubban.

 

Pályázati szempontok:

- mennyire felkészült a felkészítő oktató;

- mekkora a potenciál a csapatban (a csapattagok eddigi teljesítménye, valamint a perbeszéd-műhely korábbi eredményei tükrében);

- mennyire releváns a verseny a magyar jogi felsőoktatás és általában Magyarország számára.

 

Pályázati feltételek:

 1. a felkészítő oktató(k) szakmai önéletrajza (1 oldal);

 2. a csapattagok szakmai önéletrajza (1 oldal);

 3. indoklás, hogy a téma/szakterület miért releváns (max. 500 szó);

 4. részletes költségvetés (költségek és meglévő/pályázott források);

 5. korábbi eredmények;

 6. indoklás, hogy a képzés/verseny hogyan járul hozzá a tehetséggondozáshoz (max. 500 szó).

Pályázható összeg: max. 300.000.- forint.

Beadási határidő: 2021. március 31.

A pályázati anyagokat elektronikusan az 

iroda@aurumalapitvany.hu e-mail-címre kell megküldeni.

 

Ösztöndíjprogram

Az AURUM Ösztöndíjprogram célja a már végzett, vagy végzésük évében álló, legtehetségesebb diákok anyagi támogatása abból a célból, hogy tehetségüket külföldi kutatás/tanulás (pl. LL.M-program) keretében tovább bontakoztathassák ki. Ezen a téren meglehetősen szűk a pályázati lehetőségek köre, miközben egyre több tehetséges magyar diák venne részt nemzetközi képzésben és hozná haza az így megszerzett tudását, szemléletmódját. 

A tehetségek a külföldi kutatások vagy képzések által megszerzett tudást és szemléletmódot hazaérkezésük után Magyarország javára gyümölcsöztethetik, ezzel is támogatva a nemzet felemelkedését.

 

Pályázati szempontok:

 • a már megmutatkozott tehetség, kiválóság kiszűrése;

 • a jelentkező motiváltságának megállapítása;

 • a jelentkező érdeklődéséi körének, illetve annak releváns voltának megállapítása;

 • annak megállapítása, hogy a pályázó által választott szak/intézet/program koherens-e a pályázó addigi életútjával, motivációs levelével és hogy mindez fontos hozzájárulás-e a magyar jogászelit képzéséhez.

 

Pályázati feltételek:

Első fordulóra jelentkezéshez:

 1. részletes szakmai önéletrajz;

 2. 2 db ajánlás;

 3. motivációs levél (max. 500 szó);

 4. kutatási/tanulási terv (hova jelentkezik a hallgató, miért épp oda, hogyan járul ez hozzá az eddigi szakmai ívének fejlődéséhez, mit fog ezzel a tudással majd csinálni itthon, hogyan látja magát 10 év múlva – max. 500 szó).

Második forduló: szóbeli (az írásbelik alapján felálló shortlist alapján)

Pályázható összeg: max. 2.000.000.- forint (egyénre szabott döntés alapján).

Következő pályázati ciklus: 2021. március 31-től 2021 május 31-ig. 

A pályázati anyagokat elektronikusan az 

iroda@aurumalapitvany.hu e-mail-címre kell megküldeni.