top of page

Posztgraduális ösztöndíjprogram

AURUM Jogászklub a Tehetségekért Alapítvány

Posztgraduális Ösztöndíjprogram felhívás

2024/25. tanév

határidő: 2024. május 1.

library-1400313_wixRT_edited.jpg
Posztgraduális
TORLESRE

Mentorprogram

Az AURUM Mentorprogram célja a tehetséges magyar joghallgatók mentorálása, azaz személyre szabott tanácsokkal ellátása, szakmai fejlődésük elősegítése, karrierútjuk egyengetése tanácsok útján. Azaz a mentor egyfajta katalizátorként funkcionál a már meglévő tehetség kibontakozása során. Ennek során a mentor egy tanéven keresztül segítséget nyújt a tehetségígérettel rendelkező diák erős (valamint adott esetben gyenge) oldalának fejlesztésében, nem csak szakmai, hanem a személyiségének fejlődését is szem előtt tartva. A mentorált támogatást kap pályaképe kialakításában a mentora gyakorlati tanácsai által. A mentor és egyben a mentorprogram céljai széleskörűek lehetnek, így például segíthet a tehetség számára megfelelő légkör kialakításában is ahhoz, hogy tehetségét biztonságban, megfelelő ön- és jövőképpel együtt bontakoztathassa ki.

 

A mentorprogramban való részvétel ingyenes. Az Aurum Alapítvány szükség esetén támogatja a mentorált diákokat a Budapestre történő utazásban és a helyi közlekedésben.

 

Pályázati szempontok:

  • a tehetségígéretek és már megmutatkozott tehetségek megtalálása, azaz a tehetséges diákok azonosítása;

  • a jelentkező motiváltságának megállapítása;

  • a jelentkező érdeklődési körének, illetve annak releváns voltának megállapítása.

 

Pályázati feltételek:

  1. részletes szakmai önéletrajz;

  2. rövid esszé annak tárgyában, hogy miért érzi magát tehetségesebbnek a többieknél? (max. 500 szó);

  3. rövid esszé annak tárgyában, hogy milyen jogi terület, illetve jogi pálya érdekli és miért? (max. 500 szó).

 

Leadási határidő: kiírás később

 

A pályázati anyagokat elektronikusan az 

iroda@aurumalapitvany.hu e-mail-címre kell megküldeni.

Mentorprogram

Perbeszédprogram

AURUM Jogászklub a Tehetségekért Alapítvány

Perbeszédprogram felhívás

határidő: 2024. május 1.

Perbeszédprogam
library-2245807_wix.jpg

Graduális ösztöndíjprogram

Az AURUM Alapítvány 2024-ben ismét meghirdeti a Graduális Ösztöndíjprogramot, magyarországi egyetemen tanuló,  jogász szakos, nappali tagozatos hallgatók számára. Az Alapítvány célja, hogy a tehetséges joghallgatókat támogassa és karrierútjukat egyengesse, valamint a magyar jogászi közösség szellemi-szakmai kibontakozásának teret biztosítson.

Alapítványunk a tehetséggondozás mellett rendszeresen szervez szakmai és közösségi rendezvényeket, saját kutatási projekteket valósít meg és egyéb tudományos tevékenységet folytat. Az ösztöndíjas hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy bekapcsolódjanak az Alapítvány közösségébe és az ott zajló szellemi munkába.

 

Az ösztöndíj összege havi nettó 100.000 forint, a pályázható időszak 5 hónap, 2024. február 1. és június 30. között. Az ösztöndíjban való részesülés feltétele az AURUM tehetséggondozási programjában és az Alapítvány rendezvényein való aktív és folyamatos részvétel. Ennek keretében többek között elvárás önálló kutatási és publikációs tevékenység folytatása, a hallgató érdeklődésének megfelelően.

A pályázáshoz kérjük az alábbi dokumentumokat megküldeni:

  • Fényképes, magyar nyelvű önéletrajz;

  • Egyoldalas összefoglaló a közösségi és szakmai életben kifejtett múltbéli és jelenlegi aktivitásokról;

  • Hitelesített hallgatói jogviszony-igazolás és leckekönyv másolat;

  • Motivációs levél legfeljebb két oldal terjedelemben;

 

1db magyar nyelvű és 1db angol nyelvű, kétoldalas érvelő esszé az alábbi témakörök közül szabadon választott két különböző témában:

A) Európa jövője, az európai jog elsőbbsége, az Ever Closer Union klauzula értelmezése, hatáskörök, jogállamiság;

B) A közösségi média és a szuverenitás összefüggésrendszere;

C) A privacy, a mesterséges intelligencia és a szólásszabadság határterületei, társadalombefolyásolás MI eszközökkel;

D) A demokrácia és az állam szerepe, alapvető állami funkciók a mesterséges intelligencia korában;

E) A „nyugati”/ „keleti” és/vagy a „közös” értékek Európában; alkotmányos kultúra: a nemzeti és európai identitás alkotmányos összefüggései.

Azon jelentkezők, akik az előző években is pályáztak az AURUM Graduális Ösztöndíjprogramra, nem küldhetnek be ugyanabban a témában esszét, mint korábban.

 

 

A pályázati eljárás egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból áll, a továbbjutó hallgatókat e-mailben értesítjük a szóbeli meghallgatás időpontjáról.

A pályázati anyagot kérjük legkésőbb 2024.01.10. éjfélig a következő e-mail címre megküldeni: iroda@aurumalapitvany.hu.

 

Sikeres pályázást kívánunk!

AURUM Alapítvány

Graduális ösztöndíjprogram

Nyilatkozatok

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi Nyilatkozat 
Nyilatkozat egyéb támogatásról (Posztgraduális Ösztöndíjprogram)
Aurum KvízApp
Adatvédelmi Tájékoztató
Adatvédelem
bottom of page