top of page

Posztgraduális ösztöndíjprogramok

Posztgraduális Ösztöndíjprogram felhívás

Jelenleg folyamatban lévő tanulmányok támogatására

határidő: 2023. február 28.

Posztgraduális Ösztöndíjprogram felhívás

2023/24-es tanévben kezdődő tanulmányok támogatására

határidő: 2023. június 15.

library-1400313_wixRT_edited.jpg
Posztgraduális
TORLESRE

Mentorprogram

Az AURUM Mentorprogram célja a tehetséges magyar joghallgatók mentorálása, azaz személyre szabott tanácsokkal ellátása, szakmai fejlődésük elősegítése, karrierútjuk egyengetése tanácsok útján. Azaz a mentor egyfajta katalizátorként funkcionál a már meglévő tehetség kibontakozása során. Ennek során a mentor egy tanéven keresztül segítséget nyújt a tehetségígérettel rendelkező diák erős (valamint adott esetben gyenge) oldalának fejlesztésében, nem csak szakmai, hanem a személyiségének fejlődését is szem előtt tartva. A mentorált támogatást kap pályaképe kialakításában a mentora gyakorlati tanácsai által. A mentor és egyben a mentorprogram céljai széleskörűek lehetnek, így például segíthet a tehetség számára megfelelő légkör kialakításában is ahhoz, hogy tehetségét biztonságban, megfelelő ön- és jövőképpel együtt bontakoztathassa ki.

 

A mentorprogramban való részvétel ingyenes. Az Aurum Alapítvány szükség esetén támogatja a mentorált diákokat a Budapestre történő utazásban és a helyi közlekedésben.

 

Pályázati szempontok:

 • a tehetségígéretek és már megmutatkozott tehetségek megtalálása, azaz a tehetséges diákok azonosítása;

 • a jelentkező motiváltságának megállapítása;

 • a jelentkező érdeklődési körének, illetve annak releváns voltának megállapítása.

 

Pályázati feltételek:

 1. részletes szakmai önéletrajz;

 2. rövid esszé annak tárgyában, hogy miért érzi magát tehetségesebbnek a többieknél? (max. 500 szó);

 3. rövid esszé annak tárgyában, hogy milyen jogi terület, illetve jogi pálya érdekli és miért? (max. 500 szó).

 

Leadási határidő: kiírás később

 

A pályázati anyagokat elektronikusan az 

iroda@aurumalapitvany.hu e-mail-címre kell megküldeni.

Mentorprogram

Perbeszédprogram

Az AURUM Perbeszédprogram célja a nemzetközi perbeszédversenyeken magyarországi egyetemet képviselő csapatok anyagi támogatása. Az Aurum Alapítvány a nemzetközi perbeszédversenyeket a jogászképzés kiemelkedően hatékony módszerének tartja, amelyben a tehetségek elméleti és gyakorlati képzést egyszerre megszerezve fejleszthetik magukat nemzetközi környezetben. A sikeres csapatok maguknak és egyetemüknek szerzett hírnéven túl ráadásul Magyarország hírnevét is öregbítik a nemzetközi jogászelit szemében is. 

A támogatást elnyert csapatok hazaérkezésük után szakmai élménybeszámolót tartanak az AURUM Jogászklubban.

 

Pályázati szempontok:

- mennyire felkészült a felkészítő oktató;

- mekkora a potenciál a csapatban (a csapattagok eddigi teljesítménye, valamint a perbeszéd-műhely korábbi eredményei tükrében);

- mennyire releváns a verseny a magyar jogi felsőoktatás és általában Magyarország számára.

 

Pályázati feltételek:

 1. a felkészítő oktató(k) szakmai önéletrajza (1 oldal);

 2. a csapattagok szakmai önéletrajza (1 oldal);

 3. indoklás, hogy a téma/szakterület miért releváns (max. 500 szó);

 4. részletes költségvetés (költségek és meglévő/pályázott források);

 5. korábbi eredmények;

 6. indoklás, hogy a képzés/verseny hogyan járul hozzá a tehetséggondozáshoz (max. 500 szó).

Pályázható összeg: max. 300.000.- forint.

Beadási határidő: kiírás később

A pályázati anyagokat elektronikusan az 

iroda@aurumalapitvany.hu e-mail-címre kell megküldeni.

Perbeszédprogam
library-2245807_wix.jpg

Graduális ösztöndíjprogram

Az AURUM Alapítvány tehetséggondozási ösztöndíjprogramot hirdet jogász szakos, nappali tagozatos hallgatók számára. Az Alapítvány célja, hogy a tehetséges joghallgatókat támogassa és karrierútjukat egyengesse, valamint a magyar jogászi közösség szellemi-szakmai kibontakozásának teret biztosítson.

 

Alapítványunk a tehetséggondozás mellett rendszeresen szervez szakmai és közösségi rendezvényeket, saját kutatási projekteket valósít meg és egyéb tudományos tevékenységet folytat. Az ösztöndíjas hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy bekapcsolódjanak az Alapítvány közösségébe és az ott zajló szellemi munkába.

 

Az ösztöndíj összege havi nettó 100.000 forint, a pályázható időszak 5 hónap. Az ösztöndíjban való részesülés feltétele az AURUM tehetséggondozási programjában való aktív részvétel. Ennek keretében többek között elvárás önálló kutatási tevékenység folytatása, egyéniesítve a hallgató érdeklődésének megfelelően.

 

A pályázáshoz kérjük az alábbi dokumentumokat megküldeni:

 

 1. Fényképes, magyar nyelvű önéletrajz;

 2. Egyoldalas összefoglaló a közösségi és szakmai életben kifejtett múltbéli és jelenlegi aktivitásokról;

 3. Hitelesített hallgatói jogviszony-igazolás és leckekönyv másolat;

 4. Motivációs levél legfeljebb két oldal terjedelemben;

 5. 1db magyar nyelvű és 1db angol nyelvű, kétoldalas érvelő esszé az alábbi témakörök közül szabadon választott két különböző témában:

 

A) Európa jövője, európai jog elsőbbsége, ever closer union klauzula értelmezése, szuverenitás, jogállamiság;

B) Közösségi média és nemzeti szuverenitás kapcsolata;

C) privacy, mesterséges intelligencia és szólásszabadság, társadalombefolyásolás AI algoritmusokon keresztül;

D) demokrácia, az állam szerepe és alapvető állami funkciók a mesterséges intelligencia korában;

E) "nyugati" és "keleti" vagy közös értékek, alkotmányos, nemzeti és európai identitás

A pályázati eljárás egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból áll, a továbbjutó hallgatókat e-mailben értesítjük a szóbeli meghallgatás időpontjáról.

 

A pályázati anyagot kérjük legkésőbb 2023. április 14. éjfélig a következő e-mail címre megküldeni: iroda@aurumalapitvany.hu.

Graduális ösztöndíjprogram

Nyilatkozatok

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi Nyilatkozat 
Nyilatkozat egyéb támogatásról (Posztgraduális Ösztöndíjprogram)
Aurum KvízApp
Adatvédelmi Tájékoztató
Adatvédelem
bottom of page