top of page

Aurum Könyvek

cover_01_wix.jpg

Deli Gergely - Horváth Dóra: Tudásnak tett panasz

Kritikai bevezetés a jog viselkedési közgazdaságtani elemzésébe

 Jelen könyv egyes kiemelt jogintézményeket elemez, meglehetősen szokatlan módon. A kiindulópontot a neoklasszikus közgazdaságtan, illetve a racionális döntéselmélet képezi. Ennek belátásait a viselkedési közgazdaságtan új eredményei árnyalják. A kritikai távlatot pedig a klasszikus római jog, illetve az evangéliumi tanítás szolgáltatja. A mű célja mégsem történeti vagy vallási jellegű. A római jogi és evangéliumi forrásanyagra mint egyetemes tudásra tekint, amelyek így természetes módon lehetnek részesei bármely olyan szakmai párbeszédnek, amely az emberi viselkedés szabályozásával kapcsolatos.

Akit érdekel, hogy a ma fősodornak számító gazdasági paradigma miképp értékelhető az emberiség egyéb nagy hagyományai alapján, haszonnal forgathatja e könyvet.

ISBN 978-615-01-0189-7

bottom of page