top of page
  • aurum01

DE DIVERSIS REGULIS IURIS ANTIQUI

Az ELTE ÁJK Római Jogi Tudományos Diákköre és az Aurum Alapítvány szervezésében tartották meg 2022. március 16-án a De diversis regulis iuris antiqui című kötet bemutatóját.

A szerzők, Hamza Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELTE ÁJK professzora és Kállay István, a Széchenyi Egyetem Jogtörténeti Tanszékének oktatója fordításában és előszavával a kötet 1974-ben jelent meg először a Római Jogi Tanszék kiadványsorozatában. A már több kiadásban közzétett, és 2021 decemberében az Aurum Alapítvány gondozásában, Deli Gergely és Horváth Dóra szerkesztésében ismét megjelent mű a Digesta utolsó könyvének utolsó titulusában (D.50.17.) található több mint kétszáz jogi regulát tartalmazza, magyar és latin nyelven magyarázó jegyzetekkel ellátva. A kötet előszavának szerzői, Hamza Gábor és Kállay István utalnak arra, hogy a Digesta kiemelkedő szerepével, fontosságával magyarázható az a tény, hogy a jusztiniánuszi kodifikációt már a 19. században több európai nyelvre is lefordították. A fordítók hangsúlyozzák, hogy a D.50.17. a hazai, magyarországi bírósági gyakorlat számára is forrásul szolgált, mivel annak teljes anyaga a Magyar Törvénytár, a Corpus Iuris Hungarici függeléke volt. A legújabb kiadásban közzétett Prológus szerzője, Hamza Gábor kiemeli, hogy magánjog és a közjog területén hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt a római jogi regulák iránymutatásul szolgálnak a jogharmonizáció számára és fontos eszközei a jogegységesítés folyamatának. A regulák jelentős mértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy a római jog Európában és Európán kívül egyaránt századunkban is a modell szerepét tudja betölteni.

A bemutatón a szerzőket Menyhárd Attila, az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára kérdezte a kötet kapcsán.

(forrás: ELTE ÁJK)


(Dr. Deli Gergely)

(Dr. Hamza Gábor és Dr. Menyhárd Attila)


A kötet megrendelhető az iroda@aurumalapitvany.hu címen, ára: 2000 Ft.

452 megtekintés

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


bottom of page